Arbejdsopgaven


Vi er her for at stå for opførelsen af en ny fabrik for en stor dansk virksomhed - som gerne skulle komme til at se nogenlunde sådan ud:
Arbejdsopgaven

Vi havde hjemme i Danmark forberedt et udbudsmateriale til udsendelse i totalentreprise, som midt i februar 2004 blev afleveret til et lokalt kinesisk rådgiverfirma - et Design Institute - som fungerer som underrådgivere for Rambøll. Det blev samtidig afleveret til 5 prækvalificerede totalentreprenørfirmaer.

Rambølls opgave i Suzhou var fra starten af marts at følge op på, samt hjælpe det lokale Design Institute med at få færdiggjort et komplet detailprojekt, som efter planen skulle være færdig og klar til aflevering hos myndighederne onsdag den 7. april. Det lykkedes i det store hele, idet projektet blev afleveret til myndighederne onsdag den 14. april. Midt i maj fik vi det, der kaldes "Approval of Detailed Design Documentation", som er den myndighedsgodkendelse der skal til, før den valgte entreprenør mod forevisning af behørig dokumentation for, at de er godkendt til en opgave af denne type, kan få "Permit to Construct" - altså selve byggetilladelsen.


Fredag den 26. marts afholdt vi licitation med deltagelse af de 5 prækvalificerede lokale totalentreprenørfirmaer. Og det var en positiv overraskelse at se, hvad de leverede! Alle 5 afleverede udover de af os krævede udfyldte tilbudslister et komplet sæt af alle deres beregninger - pænt indbundet! Billigste entreprenør afleverede desuden et komplet detailprojekt(!) samt plancher med materialeforslag og flotte indrammede visualiseringer af dele af administrationsbygningen.


Visualiseringer og vareprøver

Kontraktunderskrivelse

Kontraktunderskrivelse

Egentlig var det meningen vi ville udvælge 2 eller 3 firmaer, som så skulle have detailprojektet og have mulighed for at korrigere deres pris i henhold dertil - men da vi kunne se at de lokale firmaer havde fået information om projektet (!), som gav dem en fordel i forhold til de udenbyske, besluttede vi at give alle 5 firmaer en fair chance for at afgive et nyt bud på baggrund af det færdige detailprojekt.

Det resulterede i at vi onsdag den 14. april fik en ny pris fra alle 5 firmaer, og på baggrund heraf valgte vi 2 firmaer, som vi så gennem en intens uge skiftevis holdt møder og besigtigede færdige byggerier og byggepladser sammen med.

Torsdag den 22. april kunne vi så som planlagt skrive kontrakt med det valgte firma, Suzhou Construction Group, om opførelsen af den nye fabrik til en samlet pris, der ligger lige under, hvad virksomheden havde budgeteret med.

Første milepæl var dermed nået - og oven i købet med et resultat virksomheden var rigtig godt tilfreds med!