Vejarbejde


Klik på billederne hvis du vil se dem i stort format)

Som noget af det første blev der i maj 2004 lavet midlertidige køreveje på pladsen. Da vi alligevel skulle have en vej hele vejen omkring fabrikken, når den var færdig, blev den midlertidige vej naturligvis lavet, hvor den endelige vej skulle være.

Da der ikke er nem adgang til sand her i området, bygger man vejkasser ved at blande kalk og jord sammen. Her er en række billeder, der viser hvordan.

Vejkassen - ca. 1.000 mm dyb - graves med maskine.

Kalk køres ud.
Jord og kalk blandes i forholdet 80/20%.

Bunden af vejkassen tromles.
Midten af vejen sættes af.

300 mm grus blandet med kalk hældes på.
Grus blandet med kalk før tromling.

Hovedindkørslen til pladsen er belagt med 15 cm midlertidig beton.


I juni 2005, da fabrikken var ved at være færdig, blev den midlertidige vej "opgraderet" til asfaltvej. Først blev der skrabt ca. 150 mm af det gamle kalk/grus lag, som nu var blandet godt op med jord efter et års brug og et nyt lag blev lagt ned. Derefter blev der lagt grov asfalt ud - det tog mindre end en dag at lave ca. 800 m vej - og en måned senere blev slidbanelaget udlagt.

Udlægning af grovasfalt.